Մենք օգնում ենք աշխարհին, որն աճում է 2004 թվականից ի վեր

20-35 կՎ ընթացիկ տրանսֆորմատոր