Մենք օգնում ենք աշխարհին, որն աճում է 2004 թվականից ի վեր

10 կՎ Currnet տրանսֆորմատոր